Panduan Lengkap Fardhu Ain (2)


Assalamualaikum, bismillah...

Sambungan panduan lengkap fardhu ain.

3.NAMA-NAMA IMAN

Nama-nama iman ada dua iaitu;
- “Percaya kepada Allah SWT berserta firman-Nya.”
- “Percaya dengan Rasulullah SAW berserta sabdanya.”

Firman- Quran
Sabda- Hadis

4. RUKUN IMAN
Rukun Iman ada 6 perkara.
1) Beriman kepada Allah SWT
2) Beriman kepada Malaikat
3) Beriman kepada Kitab
4) Beriman kepada Rasul
5) Beriman kepada Hari Kiamat
6) Beriman kepada Qada’ & Qadar

1) BERIMAN KEPADA ALLAH SWT
Beriman kepada Allah iaitu mempercayai dengan sepenuh hati dan keyakinan bahawa Allah SWT yang menciptakan alam ini dan Dia lah yang berhak di sembah. Allah SWT Maha Esa dan wajib mempercayai ada-Nya.

Tanda bukti adanya Allah SWT, Dia menciptakan alam ini, yang menjadikan tujuh lapis langit dan bumi serta segala makhluk yang ada di dalamnya. Allah SWT mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat kekurangan. Tidak ada yang menyerupai Allah, Dia Maha Suci, Maha Mendengar, Maha Melihat, serta mengetahui gerak geri hati sekalian makhluk serta Allah hidup kekal selama-lamanya.

To be continued, inshaAllah~


Syukran for the reading!